Onko opiskelu kokopäiväistä?

Hera järjestää tällä hetkellä kursseja vain iltapäivisin ja iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelua ei katsota kokopäiväiseksi tällä hetkellä.

Saako Herassa opiskelija opintotukea tai -lainaa?

Hera on kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityiskoulu ja ei saa valtion tukea eikä opiskelija siten saa opintotukea tai lainaa, koska ammatillinen tutkinto on epävirallisesti virallinen – tavoitteellinen opintokokonaisuus.

Miten opinnot voi rahoittaa?

Moni käy Heran kursseja työn ohessa, sapattivapaalla, eläkkeellä, muiden opintojen ohessa tai yrittäjän omien aikataulujen vapaudella. Jotkut ovat saaneet perusteltua Herassa opiskelun työelämään valmentavaksi ja siten saaneet työmarkkinatukea opiskeluun. Terveyssyistä mm. Tukilinja-säätiö on myöntänyt joillekin opiskelu- ja harrastustukea Herapassiin.

Onko opintoihin tai kursseille ennakkovaatimuksia?

Heran opintoihin tai kursseille ei ole ennakkovaatimuksia. Opiskelija voi olla aivan vasta-alkaja ilman aiempaa kokemusta tullessaan kurssille. Hera järjestää kaikille avointa taiteen perustaitojen opetusta, johon otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit vapaasti esittää muutaman näytetyön mutta se ei ole välttämätöntä. On suositeltavaa käydä peruskurssit ennen malli- ja muotokuvakursseja, tai niiden kanssa samaan aikaan muttei pakollista. Rohkea rokan syö!

Miksi kurssihinnat ovat niin kalliita?

Koulun tilavuokra on korkea ja muodostaa suuren osan kuluista. Hera ei saa valtion tukea yksityiskouluna. Emme ole voittoa tavoitteleva koulu ja haluamme pitää hinnat mahdollisimman alhaisina ja kaikille sopivina, mutta kuluista täytyy selvitä, jotta pystymme jatkamaan toimintaamme. Teemme paljon talkootyötä koulun eteen ammatinharjoittamisen sivussa.

Mitä etuja opiskelija saa Herassa opiskelusta?

Herassa saa opiskelijakortin, jolla saa alennuksia pääkaupunkiseudun taidetarvikeliikkeissä. Mm. Snow White -liikkeessä saa 20% alennuksen tuotteista. Temperassa, Tuubissa, Diversessä ja Giotossa (Maimerin tuotteet) saa alennuksia. Heran opiskelijat saavat myös alennuksia museokorttiin ja A-korttiin Ateneumiin, Sinebrychoffiin ja Kiasmaan.

Mikä on opettajien tausta ja ansiot?

Jari ja Daniel ovat käyneet Kuvataideakatemian ja sen päälle täydentäviä koulutuksia Pietarin taideakatemian menetelmistä erityisesti Gennadi Manasherovin opissa. Jari on Suomen edelläkävijöitä ateljeenliikkeen Sight-Size-metodin tuntijana sekä historiallisten maalaustekniikoiden erityisasiantuntija. Daniel on tehtnyt figuratiivista taidetta alusta lähtien, aiheen asiantuntija ja on perehtynyt erityisesti barokin maalaustekniikoihin sekä käynyt Odd Nerdrumin koulua.

Hera perustettiin instanssiksi, joka järjestää kursseja. Kaikilla Heran opettajilla ei ole varsinaista klassista koulutusta. Olemme kuitenkin saaneet konsultaatiota ulkomailla klassisesti koulutetuilta tekijöiltä. Muodollisesti pätevimmät maalarit eivät välttämättä ole parhaita opettajia. Herassa tehdään oikeita asioita, ja vaatii aikaa kokeilla ja nähdä mikä toimii Suomessa tämän tyyppisessä koulutuksessa. Noudatamme historiallisesti hyväksihavaittua ateljeeperinteen koulutusohjelmaa.

Miksi samat kurssit on käytävä monta kertaa ammatillisessa ohjelmassa? Onko pakko piirtää aluksi?

Herassa opiskelu on taitopohjaista käsityöläisyyttä ja tietyt kurssit käydään usean kerran, koska taito tulee toistosta ja kurssin käyminen kerran ei riitä. Herassa opiskelu on yksilöllistä ja opiskelijan omat lähtökohdat vaikuttavat mihin hän painottaa opiskelun – maalaukseen vai piirustukseen. Heran koulutus tähtää taidemaalaukseen. Yleisesti ottaen kaikilla kursseilla lähdetään piirtämisestä, koska se on perusta myös maalaamiselle. Malli- ja muotokuvakurssilla ensikertalaiset keskittyvät tavallisesti piirtämiseen ja kolmannen tai neljännen kerran kävijät alkavat suoraan maalata. Asiasta voi tiedustella etukäteen tai keskustella opettajan kanssa kurssilla.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search