Anatominen piirustus

Hera on varsinaisesti Sight-Size-tyyppinen valoa korostava ateljee, joka kouluttaa havaintomaalareita. Kuitenkaan figuratiivisessa taiteessa anatomiaa ei voi täysin sivuuttaa. Entisaikoina ollakseen taiteilija oli oltava anatomisti. Renessanssin työpajoissa ja muinaisissa taideakatemioissa kaksi tärkeää oppiainetta olivat juuri perspektiivi ja anatomia. On esitetty, että vuosisadan takaiset taiteilijat tunsivat anatomian paremmin töidensä eduksi kuin nykyisin ymmärretään.

Läntisissä ateljeekouluissa Albert Edelfeltin Pariisissa koulutöinä tehtyjä mallimaalauksia pidetään esikuvina siitä, mihin hillitty pelkistys ja anatomiatuntemus yhdistettynä kykenevät. Töissä figuurin rakenne on ymmärretty täydellisesti. Hienot toonivaihtelut kuvaavat mallin sisäistä rakennetta ilman, että harjoitelma muuttuu varsinaiseksi anatomiatutkielmaksi. Anatomian tuntemus antaa taiteilijan töille uskottavuutta, liikkeen ja kiinteyden tunnetta. Se auttaa häntä ymmärtämään kehonosien liikeratojen ääripäitä ja kuvaamaan ihmistä kolmiulotteisen vakuuttavasti.

Anatomia on laaja aihe, jota ei lyhyessä koulutuksessa ehditä riittävästi käsitellä. Vanhojen mestareiden tavoin harvalla on myös mahdollisuus tutkia ruumiita. Kirjoista kaavioiden kopioimisen ja muovailtujen lihashahmojen tekemisen vastineena Pietarin taideakatemiassa on kehitetty erityinen harjoitus anatomian tutkimiseen. Harjoitus vaatii huomattavat puitteet ja apuvälineet, joiden järjestäminen ei ole aina mahdollista. Heinäkuussa 2019 Hera järjesti hieman yli viikon mittaisen kurssin Fiskarsissa, jossa tehtävä toteutettiin. Tehtävä on suunniteltu erityisesti niin, että mallia tarkastellaan rakenteellisena mekanismina tilassa. Figuuri piirretään sisältä ulospäin geometristen konstruktioiden avulla. Anatomian opetukseen suuresti vaikuttanut saksalainen akateemikko Gottfried Bammes päätyi taiteellisen anatomian historian valossa siihen, että anatomian opiskelun on oltava ehdottoman selkeätä. Ratkaisu on lähteä aivan alkeellisimmista linjoista, jotka määrittävät figuurin sisäiset ulottuvuudet. Ulkolinja on tällöin toissijainen ja tulee vasta myöhemmin mukaan.

Pikkuluonnos lehtiöön.

Anatominen piirustus, siten kuin se opetetaan Pietarin taideakatemiassa, on suhteellisen edistynyt harjoitus, jossa sommittelu on mukana olennaisena osana – työ ei ole vain hajanainen kokoelma tutkielmia. Figuuri kuvataan edestä ja takaa, jotta plastisuus tulee kauttaaltaan tarkastelluksi. Työssä on resursseista riippuen sijoiteltava joko luurankoja samassa asennossa tai anatomisia veistoksia, mieluiten molempia. Figuurit pyritään asettelemaan niin, että katseet kohtaavat mutta se ei ole aina mahdollista. Sommittelu pidetään melko tiiviinä, kuitenkin sivuavia rajauksia vältetään. Pikkuluonnoksen teko on tärkeää aluksi, vaikka muutokset ovat tavallisia työskentelyn aikana.

Alustava hahmottelu pajuhiilellä. Sisäisistä linjoista on edetty ulkolinjoihin

Koko ensimmäinen tai toinenkin istunto saattavat mennä geometristen konstruktioiden tekoon ja sijoitteluun kuva-alalle. Nämä ovat harjoituksen sydän ja sielu ja ne pyritään teroittamaan mieleen. Harjoitukseen saatavia anatomisia kipsimalleja ja luurankoja voidaan siten piirtää sijoiteltuihin paikkoihinsa mallien lähdettyäkin.

Malli hahmottuu takaa. Munchenin torson sijoittelu muuttuu.

Edettäessä ulkolinjaan ja valojen muotoiluun noudatetaan kokonaisvaltaista tarkastelua. Sommittelun kannalta pyritään pitämään mielessä hallitsevat elementit, jotka lopullisessa työssä ovat ne hallitsevimmat, yleensä katsojaa kohti olevan mallin kasvot. Professori Gennadi Manasherovin tapa opettaa figuurin piirtäminen tehdään paljolti suorilla viivoilla ja kovilla lyijykynillä. Tilallisuuden vuoksi lähempänä katsojaa olevat kehonosat ovat tummempia ja työstetympiä kuin kauempana olevat. Ajatuksena on luonnosmaisemmaksi taustaa kohden muuttuvan ilmaperspektiivin periaate ikään kuin mallin ympärillä olisi usvaa. Omavarjo (sydänvarjo) pidetään tummempana kuin figuurin ulkolinja, sillä se korostaa etupinnan ja sivupinnan muutoskohtaa ja siten tilallisuutta.

Työ keskivaiheilla. Valojen muotoilu etenee.

Valojen muotoilua ei tässä lähestymistavassa kopioida vain havainnosta. Anatomian oppimisen takia korostetaan kehon tärkeitä kohtia anatomisten mallien avulla. Huomio on niin kutsutuissa tukipisteissä, joita ovat lähellä pintaa olevat luut ja nivelet. Nämä ovat harjoituksen tärkeimpiä anteja, sillä tukipisteiden löytäminen ja kuvaaminen auttavat kertomaan katsojalle mallin liikkeestä (eleestä) taidetoksessa vakuuttavasti. Mallin kallistuskulman eri asennoissa voi siten selvästi tulkita havaitsemalla nämä kohdat.

Työ on melko pitkällä. Sommitteluun tulee muutos. Vaiheessa näkyy viivakonstruktio, joita on ollut jokaisen kuvan figuurin tukirankana.

Mikään ei kiellä tekemästä työhön muutoksia, jos se auttaa sommittelua. Esimerkin työhön päätettiin lisätä oikeanpuoleisen kipsijalan vastapainoksi Münchenin torso selkäpuolelta. Sommitelma muodostaa kaaren. Vaiheessa näkyy rakennelmia, joita on ollut pohjana jokaisen figuurin ja anatomisen mallin tekoon kuvassa. Työskentelyn apuna on tavallisesti huomattavasti monisteita ja oheiskirjallisuutta luentojen lisukkeeksi. Myös kumia käytetään työssä yhtä paljon kuin kuin kynää. Kaaviorakennelmia häivytetään työn edetessä ja opettaja piirtää huomioita, jotka taas kumitetaan. Toisinaan koko kehonosa piirretään täysin uudelleen, jos siinä on perustavanlaatuinen mittasuhdeheitto.

Valmis työ.

Työn viimeistely voi jatkua kauankin, tehdessä silmä havaitsee aina vain hienovaraisempia toonivaihteluita ja pinnanmuutoskohtia. Puolissävyjen hento työstäminen ja varjojen syventäminen vähitellen samalla kun pitää sommittelun hierarkian hallinnassa tekevät työstä yhtäaikaa haastavan ja kiinnostavan!

Työn ohjasi Daniel Enckell, työ Henri Suhosen.


Lähteet:

Manasherov, Gennadi: Anatominen piirustus, Saimaan ammattikorkeakoulu 2012

Bammes, Gottfried: Die Gestalt des Menschen 1960

Keskustelua Hera-foorumilla 2016-19

Start typing and press Enter to search