Reilly-menetelmä

Suomessa amerikkalaisen taiteilija ja taideopettaja Frank Joseph Reillyn (1904-1967) kaavamenetelmät ja opit ovat jääneet vähälle huomiolla taidekouluissa.

Frank Reillya on nimitetty yhdeksi vaikutusvaltaisimmista yhdysvaltalaisista taideopettajista. Hän opiskeli ja opetti The Art Students League of New York -koulussa ja omassa koulussaan. Reillyn piirustusopettaja oli George Brandt Bridgman ja maalausopettaja Frank Vincent DuMond, jotka molemmat olivat opiskelleet Pariisin taideakatemiassa 1800-luvulla.

Reilly mielletään paljolti kuvittajaksi. Hän opiskeli kultakauden kuvittaja Dean Cornwellin (1892-1960) opissa muraalimaalausta ja sai suuren osan elannostaan kuvituksilla. Töittensä aikalaisten kuvitusmuotien tyylipiirteiden alla Reilly oli kuitenkin ranskalais-akateemisesti koulutettu klassinen taidemaalari, jonka opettajalta oppilaalle -jatkumo voidaan johtaa aina Jacques Louis Davidiin (1748-1825) saakka. Reillylla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin toimia kuvittajana, koska hänen aikanaan taidemaailmassa pärjäsi vain abstraktilla taiteella ja impressionismilla.

Reilly oli älykäs ja järjestelmällinen taiteilija, joka kehitti johdonmukaiset kaavat ja menetelmät taiteellisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän kykeni selviytymään toimeksiannoista, jotka olivat liian vaikeita muille kuvittajille. Hänestä tuli suosittu opettaja kouluissaan, koska hän opetti selvästi ja perusteellisesti.

Reilly on kuuluisa kaavapäästään ja kuuden viivan figuuristaan, joita hän opetti tietyllä lähestymistavalla. Näitä kutsutaan myös abstraktioiksi, geometrisiksi pelkistyksiksi. Kaavoilla on pitkä historia taiteessa, on kestänyt kauan keksiä keinot kuvata vakuuttavaa konkreettista todellisuutta. Kaavoja on pitänyt kehittää aina kun on havaittu, että ne eivät vastaakaan todellisuutta. Keskiajan illuminaattori Villard de Honnencourt ja renessanssin taiteilijat Hans Holbein ja Albrecht Dürer pyrkivät luomaan ihmisen hahmottamiseen perusmalleja ja järjestelmiä, joita myöhemmät taiteilijat kehittivät edelleen, Reilly eritoten.

Reillyn menetelmät perustuvat taiteen perusperiaatteisiin rytmeistä, harmonioista ja jatkuvuuksista. Taustalla on luonnosta havaittava anatomia ja geometria, joka oppilaan tuli sisäistää kaavojen muodossa, voidakseen ymmärtää ja tulkita näkemäänsä. Kaavat opittuaan hän kykeni projisoimaan kaavat mallin päälle ja näin ratkaisemaan vaikeita ihmisenpiirtämisen ongelmia. Ei tarvinnut mitata, koska kaava toimi ”kompassina” taiteilijan silmissä.

Reilly-menetelmä on joitain nopeimpia mitä figuratiivisen taiteen saralla tunnetaan, ja sopii erityisen hyvin kiireisen taiteilijan työtavaksi. Reillyn menetelmillä oppii maalaamaan melkein huomaamattaan, koska lähestymistapa on suunniteltu nimenomaan maalarin pyrkimyksiä ajatellen! Kaavat ovat yhtä hyödyllisiä havaintomaalarille kuin mielikuvitusmaalarille sekä valokuvista työskennellessä. Jatkamme tätä opetusta myös vastaisuudessa.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search