Kipsi- ja figuuripiirustuksen sekä väriopin antaessa lähtökohdat esittävän taiteen tekemiseen yhdistää asetelmamaalaus nämä lisäten vielä sommittelun ja materiaalitunnun. Myös tilavaikutelma, joka on enemmän tuttu maisemamaalauksesta, on läsnä asetelmassa.

Asetelmamaalaus puuttui yleensä taidekoulutraditiossa. Oppilaat tekivät asetelmia koulun ulkopuolella ja toivat näitä kritisoitavaksi opettajille. Asetelma kuitenkin on yleistynyt nykypäivän realistisen taiteen kouluissa eräänlaisena maistiaisena siitä, millaista valmiin, ei-harjoitelmamaisen, maalauksen tekeminen on. 

Isojen, tarinallisten figuurimaalausten tekeminen on haastavaa koulutuksen puitteessa, jolloin on hyvä, että figuurista, kipsistä ja muista harjoituksista tutuksi tulleet periaatteet voidaan laittaa käytäntöön pienemmässä mittakaavassa. Kompositionaalisuus, värikkäät ja eri materiaalia olevat esineet antavat uuden haasteen. Monimutkaisemmalla tasolla asetelma onkin ainoita helposti toteutettavia harjoitelmia, jotka voi viedä alusta loppuun, ja joissa voi käyttää luovalla tavalla sommittelua.

Oppilaan asetelmaprojekti ammatillisissa opinnoissa.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search