Olen kuvataiteen maisteri Pietarin taideakatemian maalauslinjalta.

Oppilaan lähtötasosta riippumatta pyrin tarjoamaan vankan pohjan realistiseen esittävään ilmaisuun. Tavoitteeni on lisätä oppilaan omaa ymmärrystä, ja tuen kursseilla opitun soveltamista kunkin omiin taiteellisiin tavoitteisiin.

Mallista piirtäminen perustuu kykyyn havainnoida ja tallentaa mittasuhteita, sekä käytännölliseen kykyyn rakentaa kolmiulotteinen vaikutelma valöörien avulla. Hyvä piirustustaito on monen jokseenkin yksinkertaisen taidon yhdistämistä. Ymmärtämällä ja erittelemällä oppilaan yksilöllisiä vahvuuksia ja heikkouksia, on mahdollista ohjata oppilasta oikeaan suuntaan ja auttaa kehittymään työskentelyn edetessä.

Start typing and press Enter to search