Jari Huhdan maalaukset ilmentävät toteutukseltaan ja aihepiiriltään jotakin sellaista, jota ehkä voisi kutsua klassiseksi ihanteeksi kauneudesta ja hyvästä elämästä – ja ehdottomasti myös maalaamisen teknisestä hallinnasta. Vanhan taiteen kopiointiin Huhta ei kuitenkaan pyri. Tarkemmin katsoen hänen teoksistaan löytää monenlaisia, myös ajallisia, kerroksia. Sinne tänne kasautuneet muhkeat maalimassat tuovat töihin fyysisyyttä ja vahvaa läsnäolon tuntua, litteys suhteessa tilan ilmaisuun modernismin kaikuja. Huhdan maalaukset ovat selkeästi esittäviä mutta samalla kerronnallisuudesta vapaita. Ne toimivat kuvana, kuvan ehdoilla.

http://www.jarihuhta.com/

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search