Giorgionen Uskottomuuden sommitteluanalyysejä, Harold Speed

Jos piirustus on maalauksen luuranko ja värit sen lihakset, on sommittelu sen sielu. Kahdesta yhtä taitavasta maalarista se, joka sommittelee työnsä paremmin, on parempi. Ei riitä, että osaa piirtää ja maalata yksittäisiä aiheita hyvin, niistä on koostettava miellyttävä ja selkeä kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Kuvan huomiokohde on aina suhteessa ympäristöönsä ja kuvatilaan.

Sommittelu vastaa sävellystä musiikissa ja on tärkeä osa kuvataiteilijan koulutusta. Kaikki kuvan elementit – muoto, valööri ja väri – voidaan sommitella käyttämällä geometrisiä kaavoja tai kuvanrakennuksen perusperiaatteita. Näiden kuvataiteen kieliopin käsitteiden sisäistäminen vaatii aikaa ja kokeilua sekä tutkimista hyvistä esimerkeistä. Varhaisten taideakatemioiden oppilaita kehotettiin menemään museoihin ja erityisesti Louvreen tekemään pieniä sommittelututkielmia suurten mestareiden maalauksista. Tarkoitus viivaluonnoksessa oli löytää kuvan kätketty rakenne ja ymmärtää maalarin kuvallista ajattelua.

Mitkä ovat kuvan painopistealueet?

Mikä on värikontrasti? 

Mikä on alakontrasti?

Kuinka käyttää symmetriaa suhteessa asymmetriaan?

Mikä on rytmi kuvassa?

Kuinka terävyys rinnastettuna pehmeyteen säätelee meidän tilahahmotusta kuvassa?

Mitkä ovat kuvantekemisen peruselementit?

Onko kultaisella leikkauksella enää merkitystä?

Näitä kysymyksiä tutkitaan sommittelussa.

Opettele analysoimaan kuvaa, opettele hyödyntämään sen tarjoamia visuaalisia työkaluja omassa työskentelyssäsi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search