Onko opiskelu kokopäiväistä?

Hera järjestää tällä hetkellä kursseja iltapäivisin ja iltaisin sekä viikonloppuisin.

Saako Herassa opiskelija opintotukea tai -lainaa? Mihin tutkinto oikeuttaa?

Hera on kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityiskoulu ja ei saa valtion tukea. Opinnot eivät oikeuta opiskelijaa opintotukeen tai -lainaan.

Herassa opiskelu on kisällijärjestelmä-tyyppistä käsityöläisyyttä ja taiteen perusopetusta. Tarkoitus on osata todella piirtää ja maalata koulussa opiskeltuaan.

Taito on taiteen varmin pääoma. Piirtämään ja maalaamaan oppiminen vaatii aikaa, ja suosittelemmekin kolmatta opiskeluvuotta osaamisen syventämiseen.

Miten opinnot voi rahoittaa?

Moni käy Heran kursseja työn ohessa, sapattivapaalla, eläkkeellä, muiden opintojen ohessa, yrittäjän omien aikataulujen vapaudella tai säästää riittävästi etukäteen. Jotkut ovat saaneet perusteltua Herassa opiskelun työelämään valmentavaksi ja siten saaneet työmarkkinatukea opiskeluun. Terveyssyistä mm. Tukilinja-säätiö on myöntänyt joillekin opiskelu- ja harrastustukea Herapassiin.

Onko opintoihin tai kursseille ennakkovaatimuksia?

Heran opintoihin tai kursseille ei ole ennakkovaatimuksia. Opiskelija voi olla aivan vasta-alkaja ilman aiempaa kokemusta tullessaan kurssille. Hera järjestää kaikille avointa taiteen perustaitojen opetusta, johon otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit vapaasti esittää muutaman näytetyön mutta se ei ole välttämätöntä. On suositeltavaa käydä peruskurssit ennen malli- ja muotokuvakursseja, tai niiden kanssa samaan aikaan muttei pakollista. Rohkea rokan syö!

Miksi kurssihinnat ovat niin kalliita?

Koulun tilavuokra on korkea ja muodostaa suuren osan kuluista. Hera ei saa valtion tukea yksityiskouluna. Emme ole voittoa tavoitteleva koulu ja haluamme pitää hinnat mahdollisimman alhaisina ja kaikille sopivina, mutta kuluista täytyy selvitä, jotta pystymme jatkamaan toimintaamme. Teemme paljon talkootyötä koulun eteen ammatinharjoittamisen sivussa.

Millä materiaaleilla koulussa maalataan? Voiko koulussa maalata akryyleillä tai akvarelleilla?

Hera on erikoistunut öljyvärimaalaukseen lähes yksinomaan, koska juuri öljyvärit ovat tärkeä osa eurooppalaisen klassisen kuvataiteen traditiota. Öljyväreillä on luotu taidehistorian suurimmat klassikot, hitaasti kuivuvan luonteensa takia sillä voi luoda pehmeitä siirtymiä, jotka ovat tärkeä osa kuvallista illuusiota. Öljyvärimaalauksen käsityöläisyydestä on paljon epäselvyyksiä liikkeellä, ja koulu pyrkii korjaamaan tätä sekä ylläpitämään historiallisesti hyväksi havaittua taitotietoa. Akryylit ja akvarellit sallitaan joissain lyhytkursseissa kuten ulkoilmamaalauksessa.

Mitä etuja opiskelija saa Herassa opiskelusta?

Herassa saa opiskelijakortin, jolla saa alennuksia pääkaupunkiseudun taidetarvikeliikkeissä. Mm. Snow White -liikkeessä saa 20% alennuksen tuotteista. Temperassa, Tuubissa ja Diversessä saa alennuksia. Heran opiskelijat saavat myös alennuksia museokorttiin ja A-korttiin Ateneumiin, Sinebrychoffiin ja Kiasmaan.

Mikä on opettajien tausta ja ansiot?

Tutustu opettajat-sivulla Heran opettajien työskentelyyn. Jari ja Daniel ovat käyneet Kuvataideakatemian ja sen päälle täydentäviä koulutuksia Pietarin taideakatemian menetelmistä erityisesti Gennadi Manasherovin opissa. Daniel on tehnyt figuratiivista taidetta alusta lähtien, aiheen asiantuntija ja on perehtynyt erityisesti barokin maalaustekniikoihin sekä käynyt Odd Nerdrumin koulua. Teemu Korpela on käynyt myös Kuvataideakatemian ja opiskellut Pietarissa Repin Instituutissa. Hannes Heiki on valmistunut Repin Instituutista.

Miksi samat kurssit on käytävä monta kertaa ammatillisessa ohjelmassa? Onko pakko piirtää aluksi?

Herassa opiskelu on taitopohjaista käsityöläisyyttä ja tietyt kurssit käydään usean kerran, koska taito tulee toistosta ja kurssin käyminen kerran ei riitä. Herassa opiskelu on yksilöllistä ja opiskelijan omat lähtökohdat vaikuttavat mihin hän painottaa opiskelun – maalaukseen vai piirustukseen. Heran koulutus tähtää taidemaalaukseen. Yleisesti ottaen kaikilla kursseilla lähdetään piirtämisestä, koska se on perusta myös maalaamiselle. Malli- ja muotokuvakurssilla ensikertalaiset keskittyvät tavallisesti piirtämiseen ja kolmannen tai neljännen kerran kävijät alkavat suoraan maalata. Asiasta voi tiedustella etukäteen tai keskustella opettajan kanssa kurssilla.

Voiko kursseja suorittaa etänä?

Mikään ei korvaa lähiopetusta ja suorasta havainnosta työskentelyä ja parhaan hyödyn saakin osallistumalla kursseille paikan päällä.

Minulla ei ole varaa tai mahdollisuutta osallistua kursseillenne, suositteletteko itseopiskelua?

Itseoppineen tie on mahdollinen mutta hidas ja kivikkoinen! Kaikki tieto on Internetissä ja kirjoissa mutta tietoa on liikaa ja sitä ei ole välttämättä järjestelty mitenkään. Mikään ei korvaa perinteistä kivijalkakoulua, jossa tieto on järjestelty opinto-ohjelmaksi, ja jossa opettaja ohjaa, ettei opiskelija juutu sudenkuoppiin, puhumattakaan että opettajalta voi kysyä, jos on epäselvää. Yksikin kurssi voi antaa paljon. Hera perustettiin juuri siksi, koska lähiopetukselle nähtiin ylitsepääsemätön tarve. Pidämme kuitenkin keskustelufoorumia, jolla jaetaan tietoa auliisti kuin myös koulun verkkosivun artikkeleissa. Kannattaa tutkia!

Start typing and press Enter to search