Ateljeejärjestelmä

MIKÄ ON ATELJEEJÄRJESTELMÄ?

Ateljee (ransk. atelier, työhuone tai työpaja) on pieni taidekoulu, joka jäljittelee 1700-1800-lukujen taideakatemioiden opetustapoja, ja jossa ohjaajat kouluttavat eritasoisia opiskelijoita käytännönläheisesti ja yksilöllisesti. Ateljeejärjestelmässä tehdään joukko harjoitustöitä, jotka etenevät vaikeusjärjestyksessä valmistumiseen asti.

Ateljeiden juuret ovat keskiajan ja renessanssin työpajoissa – ennen taideakatemioita taidetta opetettiin yksittäisten taiteilijoiden työhuoneilla. 1600-luvulla Rembrandt vakiinnutti ateljeejärjestelmän periaatteen: hän järjesti tiloihinsa sermejä, joissa oppilaat saattoivat tehdä harjoitustöitä. Yksilöllinen opetus jatkui taideakatemioissa professoreiden opetustyöhuoneilla aina 1800- ja 1900-luvun vaihteen ateljeekouluihin, kuten niitä kutsutaan taidehistoriassa. Ateljeejärjestelmän uudelleensynnyttyä Yhdysvalloissa R. H. Ives Gammell (1893-1982) asetti Sight-Size-menetelmän ateljeekoulutuksen keskeiseksi työtavaksi.

Ateljeissa opiskelu on akateemista, joka tarkoittaa tarkkaa: elävästä mallista piirtämiseen ja maalaamiseen käytetään lähes puolet ajasta ja toinen osa erilaisiin projekteihin kuten kipseihin, asetelmiin ja mestarikopioihin. Omalla ajalla tehdään vielä usein lisäharjoituksia. Jokainen oppilas tekee tasonsa mukaisilla välineillä pitkäkestoisia harjoituksia, joissa edetään haaste kerrallaan omaa tahtia.

Heran esikuvina ovat amerikkalaiset ateljeekoulut, jotka korostavat valoa. Liitymme kansainväliseen ateljeeliikkeeseen koulujen kanssa kuten Grand Central Atelier, London Atelier of Representational Art, Angel Academy of Art in Florence, Barcelona Academy of Art, Academy of Realist Art ja Swedish Academy of Realist Art. Pietarin taideakatemian metodi on myös mukana tarpeelliseksi katsotuin osin.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut!

Lue lisää:

Akateeminen taide

Klassisen taiteen tekniikat

Sight-Size-menetelmä

Start typing and press Enter to search